Showing all 11 results

Hawaiian Spirulina Pacifica

15.00$41.00$ SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Blue Spirulina

22.00$59.00$ SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Organic Atlantic Dulse Seaweed

9.00$24.00$ SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Irish sea moss

9.00$49.00$ SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Organic Atlantic Sea Salad 150G

24.00$ SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU

Organic Kombu (Laminaria Digitata) 250g

24.00$ SISALDAB 20% KÄIBEMAKSU